background

Khóa học khái niệm RCM2

Khóa học khái niệm RCM2

Khóa học này cung cấp một khái niệm toàn diện về RCM2 ™ (RCMII ™) và các nguyên tắc của nó. Khóa học này dành cho những người quan tâm tìm hiểu RCM2 là gì và biện pháp áp dụng chương trình bảo trì và độ tin cậy.

Việc áp dụng RCM2 thách thức cách tiếp cận truyền thống để bảo dưỡng thiết bị bằng cách chuyển từ tâm lý hư hỏng và sửa chữa sang văn hóa quản lý tài sản. Nó không chỉ cách mạng hóa quan điểm về bảo dưỡng mà còn về cách bảo dưỡng, vận hành và kỹ thuật phối hợp với nhau để thúc đẩy hiệu quả tài sản. RCM2 tạo sự hiểu biết sâu rộng hơn về tài sản của tổ chức và cung cấp một cách có cấu trúc để nắm bắt và chuyển giao kiến ​​thức đó cho các bên liên quan đến tài sản.

Khóa học tổng quan RCM2 này xác định lại sự hiểu biết của bạn về quản lý bảo dưỡng và thay đổi hoàn toàn cách mọi người bảo dưỡng và vận hành xem sự phát triển của các chương trình bảo dưỡng cũng như vai trò và trách nhiệm trong quá trình đó. Khóa học này áp dụng các thực tiễn tốt nhất trong việc trả lời bảy câu hỏi của RCM2 bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu các trường hợp thực tế. Những người tham gia sẽ khám phá các kỹ thuật cần thiết để xác định chương trình bảo trì theo cách hợp lý và có cấu trúc để nhận ra các hậu quả tiềm ẩn, an toàn, môi trường và hậu quả của hư hỏng.

Mục tiêu của khóa học

 • Phát triển nhận thức lớn hơn về tầm quan trọng của hậu quả của hư hỏng tài sản và cách quản lý chúng một cách hiệu quả.
 • Tìm hiểu ngôn ngữ RCM2 và tầm quan trọng của nó đối với bảo dưỡng, vận hành và kỹ thuật và sự hiểu biết về vận hành và bảo trì thiết bị.
 • Có thể đánh giá các chiến lược bảo dưỡng và vận hành khả thi về mặt kỹ thuật và cần thực hiện đảm bảo tối đa hóa an toàn và tuân thủ môi trường.
 • Chuẩn bị để tham gia vào một chương trình phân tích RCM2 với tư cách là một chuyên gia tư vấn về chuyên môn.

Khóa học này là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ ai có kế hoạch tham gia khóa đào tạo Người hướng dẫn RCM2 nâng cao hoặc tham gia Người hướng dẫn RCM được Aladon Chứng nhận.

Thời lượng của khóa học: 3 ngày

Đối tượng tham gia khóa học:

 • Quản lý nhà máy
 • Người vận hành
 • Người làm dịch vụ bảo dưỡng
 • Nhân viên kế hoạch
 • Quản lý, giám sát vận hành
 • Quản lý, giám sát bảo dưỡng
 • Quản lý kỹ thuật
 • Kỹ sư

Điều kiện tiên quyết: Hiểu biết về bảo trì và vận hành thiết bị